ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล พุขาม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 21 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256291,412-----------91,412
256139,61824,65758,00242,42638,56950,51041,46240,80233,08943,43042,60031,899487,064
2560--4222,5458,97651,01140,80139,51335,29335,22334,52140,852289,157
ยอดยกมาตั้งแต่ 29 มี.ค. 2560 ถึง 28 ก.พ. 2560   -867,633
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี