HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
กระดานสนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
   
 
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม   24 ก.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมงาน วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561   9 ส.ค. 2561 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   มารู้จักหลัก 3R กันเถอะ   3 ส.ค. 2561 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักการและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   6 ก.ค. 2561 448
ข่าวประชาสัมพันธ์   7 วิธีช่วยรักษ์สิ่งแวดล้อม เด็กๆ ก็ทำได้!   6 ก.ค. 2561 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ   14 มี.ค. 2561 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพุขาม(ท่าศาลา)หมู่ที่1ตำบลพุขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   14 ธ.ค. 2560 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   30 พ.ย. 2560 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน   30 พ.ย. 2560 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุขามอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   30 พ.ย. 2560 62
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7