หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พุขาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2560
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
ตำบลพุขาม ราษฎรในชุมชนมีการอพยพมาจากหลายพื้นที่ ทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะความเป็นอยู่ได้รวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มหมู่บ้าน ไม่กระจัดกระจายส่วนมากจะมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะตั้งชุมชนหมู่บ้านไปตามเส้นทางคมนาคม โดยภายในชุมชนจะมีวัดและโรงเรียน
ส่วนชุมชนจะมีการตั้งบ้านเรือนอยู่แบบกระจัดกระจาย ไปตามแหล่งพื้นที่ทำกิน ส่วนมากจะเป็นผู้ที่อพยพมาจากภาคกลาง ศูนย์กลางหลักของตำบลพุขามจะอยู่ที่หมู่ที่ 4,5 และ 6 ซึ่งเป็นศูนย์กลางบริหารส่วนท้องถิ่น การศึกษาและการบริการชุมชนอันได้แก่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุขาม โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และย่านพาณิชยกรรม โดยเฉพาะในหมู่ที่ 4 มีบ่อน้ำพุร้อน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว การตั้งถิ่นฐานของชุมชนต่างๆ ในตำบลพุขามนั้น ด้านทิศเหนือประกอบด้วยหมู่ที่ 1, 9 และ 10 ด้านทิศใต้ประกอบด้วยหมู่ที่ 7 และ 8 ทิศตะวันออกประกอบด้วยหมู่ที่ 1, 2, 6, 7 และ 8 ด้านทิศตะวันตกประกอบด้วยหมู่ที่ 5, 6, 7, 8 และ 10 ส่วนหมู่ที่ 4 และ 3 เป็นชุมชนที่มีเนื้อที่อยู่ในตอนกลางของตำบล
 
 
ตำบลพุขามเป็นหนึ่งในสิบสี่ตำบลของอำเภอวิเชียรบุรี อยู่ห่างจากอำเภอวิเชียรบุรีมาทางทิศใต้ เป็นระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตรห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ 114 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมดของตำบลพุขามมีจำนวนทั้งสิ้น 82.53 ตารางกิโลเมตร หรือ 51,581ไร่
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
 
 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลพุขามโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านทางทิศตะวันออก เป็นแนวแบ่งเขตกับตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ ลำห้วยตะคร้อไหลผ่านทางทิศใต้ เป็นแนวแบ่งเขตกับตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว ระหว่างเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ฤดูร้อน ระหว่างเดือน เมษายน - กรกฎาคม และฤดูฝน จะมีฝนตกชุกในช่วงเดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน
 
ประชากรในตำบลพุขาม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่ และการ ทำประมงบริเวณพื้นที่ทำนาจะอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นพื้นที่ทำนาหว่านอยู่ในหมู่ที่ 1,2,3,6 ส่วนพื้นที่ทำนาดำจะอยู่ในพื้นที่ต่อจากนาหว่าน ซึ่งมีพื้นที่สองลักษณะคือ พื้นที่นาลุ่ม และพื้นที่นาดอนจะอยู่ในบริเวณหัวไร่
ปลายนา โดยส่วนมากจะทำนาเพื่อเก็บไว้บริโภคบางส่วน ที่เหลือจึงจะขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นที่แปลงเล็กๆ ไม่เป็นพื้นที่ใหญ่เหมือนนาหว่าน โดยส่วนมากจะอยู่ที่หมู่ที่ 1,2,3,6 และ 8 ส่วนการทำไร่ พื้นที่ใช้เพาะปลูกจะเป็นข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเขียวผิวมัน งา และพืชผักต่าง ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมของตำบลพุขาม ยังไม่มีการลงทุนหรือจัดสร้างอุตสาหกรรมเบาและหนัก ที่จะเป็นแหล่งงานให้กับราษฎรในตำบลได้ นอกจากมีการจัดสร้างฟาร์มเพาะเลี้ยงไก่หมู่ที่ 7 ประชากรส่วนมากจะประกอบอาชีพควบคู่กัน มากกว่าการประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว และมีอาชีพค้าขายซึ่งส่วนมากจะอยู่ในแหล่งชุมชน
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,370 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 4,097 คน คิดเป็นร้อยละ 48.95

หญิง จำนวน 4,273 คน คิดเป็นร้อยละ 51.05
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,645 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 101.42 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านพุขาม 466 477 943 309  
2   บ้านพุขาม 295 321 616 196
  3   บ้านถนนโค้ง 176 204 380 116  
4   บ้านพุขาม 328 357 685 236
  5   บ้านพุขาม 480 493 973 363  
6   บ้านหนองสมบูรณ์ 506 547 1,053 272
  7   บ้านโคกสง่า 668 686 1,354 433  
8   บ้านหนองหวาย 501 480 981 274
  9   บ้านหนองกระทุ่ม 332 346 678 209  
10   บ้านหินดาด 345 362 707 237
    รวม 4,097 4,273 8,370 2,645
 
 
 
 
 
   
 
สายตรงนายก
056-792-770
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10