หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2560
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
ตำบลพุขาม ราษฎรในชุมชนมีการอพยพมาจากหลายพื้นที่ ทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะความเป็นอยู่ได้รวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มหมู่บ้าน ไม่กระจัดกระจายส่วนมากจะมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะตั้งชุมชนหมู่บ้านไปตามเส้นทางคมนาคม โดยภายในชุมชนจะมีวัดและโรงเรียน
ส่วนชุมชนจะมีการตั้งบ้านเรือนอยู่แบบกระจัดกระจาย ไปตามแหล่งพื้นที่ทำกิน ส่วนมากจะเป็นผู้ที่อพยพมาจากภาคกลาง ศูนย์กลางหลักของตำบลพุขามจะอยู่ที่หมู่ที่ 4,5 และ 6 ซึ่งเป็นศูนย์กลางบริหารส่วนท้องถิ่น การศึกษาและการบริการชุมชนอันได้แก่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุขาม โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และย่านพาณิชยกรรม โดยเฉพาะในหมู่ที่ 4 มีบ่อน้ำพุร้อน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว การตั้งถิ่นฐานของชุมชนต่างๆ ในตำบลพุขามนั้น ด้านทิศเหนือประกอบด้วยหมู่ที่ 1, 9 และ 10 ด้านทิศใต้ประกอบด้วยหมู่ที่ 7 และ 8 ทิศตะวันออกประกอบด้วยหมู่ที่ 1, 2, 6, 7 และ 8 ด้านทิศตะวันตกประกอบด้วยหมู่ที่ 5, 6, 7, 8 และ 10 ส่วนหมู่ที่ 4 และ 3 เป็นชุมชนที่มีเนื้อที่อยู่ในตอนกลางของตำบล
 
 
ตำบลพุขามเป็นหนึ่งในสิบสี่ตำบลของอำเภอวิเชียรบุรี อยู่ห่างจากอำเภอวิเชียรบุรีมาทางทิศใต้ เป็นระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตรห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ 114 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมดของตำบลพุขามมีจำนวนทั้งสิ้น 82.53 ตารางกิโลเมตร หรือ 51,581ไร่
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์