หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]จ้างจ้างประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มแบบถังและแบบแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]จ้างจ้างเหมาดำเนินการฝังกลบบ่อขยะและปรับพื้นที่บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 3 บ้านถนนโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลและแผ่นพับตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ยุติการเผาป่าหญ้าและพืชในพื้นที่เกษตรกรรม ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 54