หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อกระจกโค้งนูน แบบโพลีคาร์บอเนต ชนิดตกไม่แตกพร้อมเสาเหล็กพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างการประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์และเสาเหล็กพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการลอกร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านพุขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หไรือการแพทย์ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัดสุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7