หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างเสริมฝายน้ำล้น พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านพุขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหวาย กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 72.80 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 219.20 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล , เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล , เครื่องคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอุทัย สารบุญ หมู่ที่ 8 บ้านหนองหวาย ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 34 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหวาย ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 72.80 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 219.20 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหวาย สายบ้านนางมี วารมนตรี - บ้านนางกลั่น ทัศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหวาย สายบ้านนายบุตร แทนคร-บ้านนายพัน จันบัวลา ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 34.50 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 103.50 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสมบูรณ์ ตำบลพุขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15