หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 

น้ำพุร้อน-น้ำแร่ บ้านครู
นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม

วิสัยทัศน์ อบต.พุขาม
''พุขามเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามวิถีพอเพียง บนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และการมีส่วนร่วมจากประชาชนและทุกภาคส่วน''
นายสามิตร คงอยู่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
นายสามิตร คงอยู่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม

ที่ทำการ อบต.พุขาม

ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวพุขาม

ข้าวหลาม ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
พุขาม
หมู่ที่ 6 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
รู้จักตำบล
GO
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ติดต่อ อบต.พุขาม 056-792-770
Email : phukham.pb@gmail.com
ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ตอนนี้สามารถยื่นชำระภาษี ผ่านทางไปรษณีย์ได้แล้วน่ะค่ะ