หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561 - 2563) [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
แผนการฝึกอบรมรายตำแหน่ง รอบระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)