HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
กระดานสนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
   
 
 

 
 
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562  
 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ซึ่งทวีความรุนแรงและหลากหลายมากขึ้น โดยสาเหตุจากสภาพแวดล้อมและกระแสของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ส่งปัญหาถึงกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทุกเพศทุกวัย ดังนั้นจึงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยมีนายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร นายก อบต.พุขาม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้สูงอายุ/ประชาชนชาวตำบลพุขามเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยได้พระวิทยากรมากความสามารถ คือ ท่านพระอธิการวัฒนา ชนาสโภ เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง \"หลักพุทธธรรมเพื่อการดำรงชีวิต\" และอีกท่าน คือ นายมนูญ สิงห์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระที่นั่ง บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง \"หลักธรรม 4 ประการสำหรับผู้สูงอายุ\"

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 20.46 น. โดย คุณ มนต์เพลง จันทร์ภู่

ผู้เข้าชม 60 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย