HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
กระดานสนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
   
 
 

 
 
 
มูลนิธิเวชดุสิต มอบรถวีลแชร์ รถสามล้อโยก และวอร์คเกอร์ 4 ขา ให้แก่ผู้พิการตำบลพุขาม  
 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ชมรมผู้พิการตำบลพุขาม
นำรถวีลแชร์ รถสามล้อโยก และวอร์คเกอร์ 4 ขา
ที่ได้รับการสนับสนุนจาก \"โครงการ Green Health\"
ของมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ส่งมอบให้กับคนพิการในเขตตำบลพุขาม โดยมีนายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร นายก อบต.พุขาม และ นายสมศักดิ์ สิงหากัน ประธานชมรมผู้พิการตำบลพุขาม เป็นตัวแทนส่งมอบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 20.56 น. โดย คุณ มนต์เพลง จันทร์ภู่

ผู้เข้าชม 86 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย