หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 

 
 


 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2565  
 

วันอังคารที่ 5 เมษายน  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่  2/2565 ประกอบด้วย นายโกศล  วงษ์สุนทร  ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน ประธานกรรมการ, นายคำพอง สีกะพา ผู้แทนองค์กรภาคประชาชนกรรมการ, นายบุญลือ พงษ์โอสถ ผู้แทนสมาชิก อบต. กรรมการ, นายธวิช  แจ้งอรุณ  ผู้แทนสมาชิก อบต. กรรมการ, นายไพโรจน์ รื่นพืชน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 6.นายแสงสว่าง  ตั้งแสงสกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ, นางสาวชุลีกร  โพธิ์นาแค รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ผู้แทนส่วนราชการภายในองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ, นางวรรณศิริ เชียงส่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้แทนส่วนราชการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ, สิบเอกวินัย ยูรขุนทด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม กรรมการ/เลขานุการ, นายสำเร็จ  เหล็กประสุข หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ผู้ช่วยเลขานุการ, นางนัยนา  พรมสวย นักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. &ndash; 12.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม 

ข่าว ณ. วันที่ 5 เม.ย. 2565 เวลา 16.42 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
 
 
   
 
สายตรงนายก
056-792-770
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10