หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 

 
 

 
<<
>>
X
ร่างข้อบัญญัติฯ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ได้ยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ... ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย อันอาจกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ จึงสมควรกำหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและประชาชน  ตามความในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ... อย่างรอบด้าน องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ผ่านทาง https://forms.gle/KxngN7vJcfSjQFQe8 หรือดาวโหลดแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นฯ ที่ https://www.phukham.go.th/dnm_file/project/103510020_center.pdf พร้อมทั้งจัดส่งมาตามช่องทางที่กำหนด  

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ย. 2564 เวลา 16.55 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 
 
   
 
สายตรงนายก
056-792-770
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10