หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 16 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุขามสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุขามสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 16 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 4 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 4 วันที่ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)