หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศงบแสดงสถานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)