หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
[ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
แผนเผชิญเหตุภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
แผนเผชิญเหตุ ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี พ.ศ. 2563 - 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
แผนเผชิญเหตุภัยหนาว ปี 2563-2564 [ 23 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuty Plan : BCP) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)     2