หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
แผนการฝึกอบรมรายตำแหน่ง (Training Roadmap) [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)