หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนการฝึกอบรมรายตำแหน่ง (Training Roadmap) [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)