หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ป้ายขอความร่วมมือในการ “งดให้ งดรับ” ของขวัญรวมทั้งผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานผลการฝึกอบรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายการฝึกอบรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)