หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
การรายงานความพึงพอใจ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การต่อยอดเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 ผ่านระบบศูนย์บริหารข้อมูลข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
การให้บริการประชาชนโดยใช้ระบบ IT [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2