หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวทางการยืมพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานทางวินัยและละเมิด [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มือการปฏิบัติกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิชาการศึกษา [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
คู่มือการปฏิบัตืงานธุรการและงานสารบรรณ [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
คู่มือปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2      3