หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลกา่รดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2563 [ 10 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลกา่รดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลกา่รดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลกา่รดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลกา่รดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
สรุปผลกา่รดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลกา่รดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)     2