หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พุขาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 

 
 
   
คมนาคม ตำบลพุขามมีเส้นทางคมนาคมสายหลักที่สำคัญ 4 เส้นทาง คือ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21ตอน (บ้านหนองหวาย - วังจังหัน) ซึ่งปัจจุบันปรับปรุงให้เป็นสี่ช่องทางจราจร เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง จากพุแค จังหวัดสระบุรี จนถึง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ทางหลวงชนบทหมายเลข พช4050 บ้านโคกสง่า - บ้านซับตะเคียน เป็นถนนลาดยาง สองช่องทางจราจร โดยเริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ที่บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 7 จนถึงบ้านซับตะเคียนตำบลภูน้ำหยด ซึ่งบางส่วนสภาพชำรุด

ทางหลวงชนบทหมายเลข ยธ.2028 ตลาดพุขาม - บ้านรวมทรัพย์ เป็นถนนลาดยางสองช่องทางจราจร โดยเริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 บริเวณย่านการค้าตลาดพุขามบ้านรวมทรัพย์ ตำบลภูน้ำหยด

ทางหลวงชนบทหมายเลข ยธ.2025 บ้านหนองกระทุ่ม - บ้านวงษ์ทอง โดยเริ่มจาก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลพุขาม ถึงบ้านวงษ์ทอง ตำบลพุเตย เป็นถนนลาดยางช่องทางจราจร นอกจากนี้มีถนนสายย่อย ซึ่งเป็นถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร และที่อยู่อาศัย ซึ่งสภาพถนน ในบางช่วงชำรุดทรุดโทรม ไม่สะดวกในการสัญจรไปมาในย่านชุมชน ที่อยู่หนาแน่น เช่น หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 และ 8ถนนสายในชุมชนส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการปรับปรุง สร้างให้เป็นถนนคอนกรีต ขนาดผิวทาง 4 เมตร เพื่อให้สะดวกในการเดินทางติดต่อภายในชุมชน
 
   
แหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ น้ำฝน น้ำใต้ดิน และน้ำผิวดิน

น้ำฝนเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโต ของพืชผลและยังก่อให้เกิดแหล่งน้ำต่างๆ อีกด้วย
 
น้ำใต้ดินภายในตำบลมีการขุดเจาะน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร เช่น การขุดเจาะบ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล
 
น้ำผิวดินได้แก่น้ำธรรมชาติในแม่น้ำลำคลอง ห้วย หนอง คลอง บึง และลำน้ำสายต่างๆ แหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญในตำบล ได้แก่
   

แม่น้ำป่าสัก ไหลผ่านหมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 6 , 7 และ 8
ห้วยตะคร้อ ไหลผ่านหมู่ที่ 8

คลองคึกฤทธิ์ ไหลผ่านหมู่ที่ 1 , 2 , 3และ 6
คลองขาม ไหลผ่านหมู่ที่ 10,9,5,4 และ 1

คลองกระสังข์ ไหลผ่านหมู่ที่ 2 และ 3      
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 30 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน 40 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 24 แห่ง          
 
 
 
   
 
สายตรงนายก
056-792-770
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10