หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
.สิบเอกวินัย ยูรขุนทด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 09 4778 6528
นางสาวชุลีกร โพธิ์นาเเค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 094-469-5611
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสำเร็จ เหล็กประสุข
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 087-523-6351
นางแสงเดือน สิริรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
โทร : 09 5638 1878
นายพงษ์วิชัย จันทร์ทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 082-174-6483
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
นางสาวดารณี บุญรักษาเจริญพร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 089-639-8288
นางวรรณศิริ เชียงส่ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 084-371-7624