หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


.สิบเอกวินัย ยูรขุนทด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม


นางสาวชุลีกร โพธิ์นาเเค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
รักษาราชการเเทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสำเร็จ เหล็กประสุข
หัวหน้าสำนักปลัด


นางเเสงเดือน สิริรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายพงษ์วิชัย จันทร์ทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวดารณี บุญรักษาเจริญพร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม


นางวรรณศิริ เชียงส่ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวชุลีกร โพธิ์นาเเค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
รักษาราชการเเทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม