หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พุขาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 

 
 
 

 
 

การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน อาคาร

การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทางระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ

การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา แหล่งเก็บน้ำ คลองส่งน้ำ เหมือง ฝาย ขุดลอกคลอง อ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร

การพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

การพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุง รักษา ระบบประปา

การพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเสียงตามสาย
 
 

 
 

การพัฒนาการจัดการและสนับสนุนการศึกษา

การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนาด้านนันทนาการและกีฬา
 
 
 
 

การพัฒนาการส่งเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

การพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร

การพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว

การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการบริการและให้ความรู้ด้านสุขภาพ
 
 

 
 

ส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชนให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

การสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

ส่งเสริมให้ความรู้ รณรงค์การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
 
 

ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
 

 
 

การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร

การพัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

การพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย

การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้
 
 
 
   
 
สายตรงนายก
056-792-770
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10